Home


ข่าว / ความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1


ชุมชนท่ามะโอ
กิจกรรมระดมความคิดเห็นชาวท่ามะโอ
เพื่อคัดสรร ‘ของดีท่ามะโอ’
เตรียมการรับฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2563
หลังวิกฤตโควิดเริ่มบรรเทา …อ่านต่อ

Urban Data Platform


การชี้วัดระบุได้ว่า “วันนี้” เมืองลำปางน่าอยู่ และมีความสร้างสรรค์เพียงใด จึงเป็น …อ่านต่อ

แผนการพัฒนาเมือ


การสร้างแผนการขับเคลื่อนเมืองลำปางสู่เมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ มาจากการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการ …อ่นต่อ


กิจกรรม / Activities

เรื่องบะเก่าชาวกองต้า

ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “เรื่องบะเก่าชาวกองต้า” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์”…อ่านต่อ

Lampang Creative Lab Opening

กลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable City)” ที่จะมาส่งมอบความสุข จุดประกายแรงบันดาลใจ ไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนลำปาง สู่เมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ของคนลำปาง…อ่านต่อ

ของดีคัดสรร by ท่ามะโอ

ประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ของดีคัดสรร by ท่ามะโอ” โดยให้ผู้เข้าร่วมเสนอสถานที่ อาหาร สิ่งที่ประทับใจ ซึ่งมีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการพิจารณา … อ่านต่อ

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่เมืองลำปางน่าอยู่ สร้างสรรค์