ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 11 วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2120 ส่วนเจดีย์และวิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยเจ้าญาณรังสี ผู้ครองนครลำปาง เนื่องจากตัววัดสร้างตรงตำแหน่งประตูเมืองเก่าลำปางจึงได้ชื่อว่า “วัดประตูป่อง” โบสถ์เป็นฝีมือช่างสิบสองปันนา มีศิลปะลายจีนผสม สิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ประตูเมืองโบราณและซากหอรบสมัยพระยากาวิละครองนครลำปางซึ่งเป็นปราการต่อสู้ทัพพม่าครั้งสำคัญ เมื่อปี พ.ศ. 2330 ในฝั่งเมืองด้านเหนือนี้เป็นที่ตั้งค่ายพม่าที่ยกพลมาล้อมเมือง ปูชนียสถานที่สำคัญคือวิหารศิลปกรรมล้านนาแบบปิด หลังคาด้านหน้าซ้อน 3 ชั้น ด้านหลังซ้อน 2 ชั้น หน้าบันของวิหารเป็นไม้แกะสลักลวดลายปิดทองประดับกระจกแบบล้านนา ด้านหน้าบันไดขึ้นวิหารมีรูปมกรคายนาค และรูปปั้นสิงห์ที่ดูแปลกตา ฝาผนังภายในวิหารงดงามด้วยภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือจิตรกรร่วมสมัยที่ใช้สีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวของป๋าเวณีสิบสองเดือน (ประเพณีสิบสองเดือน) ของชาวล้านนา และภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเหนือที่น่าสนใจ เปิดให้เข้าชม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น.

  • Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด
    1. ชมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมล้านนาของลำปาง เช่น ซุ้มประตูวัดที่มีความงดงามด้วยลาย ปูนปั้นที่อ่อนช้อย หาชมได้ยากยิ่ง
    2. ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวของป๋าเวณีสิบสองเดือน (ประเพณีสิบสองเดือน) และภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา จากฝีมือจิตรกรร่วมสมัย
    3. สามารถนั่งรถม้าแวะชมความงานทางสถาปัตยกรรม และกราบนมัสการองค์พระประธาน