ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 12 ถนนสายวัฒนธรรม

ถนนสายวัฒนธรรม

ถนนสายวัฒนธรรม

ถนนสายวัฒนธรรม เป็นถนนที่มีความสวยงาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ แต่เดิมถนนสายนี้เคยเป็นแนวกำแพงเมืองเดิมที่เชื่อมต่อระหว่างกำแพงเมืองเขลางค์นคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 บ้านเรือนบริเวณนี้หลายหลังยังเป็นบ้านเรือนไทยสมัยโบราณ อิงแอบอยู่ท่ามกลางกลุ่มไม้ใหญ่ ในทุกวันศุกร์จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ถนนคนเดินกาดหมั้วคัวแลง ตั้งแต่เวลา 16.30-21.00 น. จำหน่ายสินค้าของคนพื้นเมือง เช่น เสื้อผ้า ของสะสม ของเก่า ของหายาก งานฝีมือ เครื่องดื่ม ขนมของกินพื้นเมืองตลอดสองข้างทาง และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชม เหมาะกับการเดินเล่น ชมกู่เจ้าย่าสุตา (ซุ้มประตูโขง) ถนนสายวัฒนธรรมจึงเป็นอีกกิจกรรม Highlight ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด

  • Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด
    1. ชิม ช้อป ชม สินค้าของท้องถิ่น เช่น เสื้อผ้า ของสะสม ของเก่า ของหายาก งานฝีมือ อาหาร เครื่องดื่ม เมนูของกินท้องถิ่นตลอดสองข้างทาง และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง
    2. นั่งรถม้าชมบรรยากาศเมืองเก่า บ้านเรือนไทยสมัยโบราณ ในบรรยากาศ ร่มรื่นท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ ตลอดใหญ่สองข้างทาง