ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 14 วัดเกาะวาลุการาม

วัดเกาะวาลุการาม

วัดเกาะวาลุการาม

วัดเกาะวาลุการาม ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของจังหวัดลำปาง เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพ่อค้าแม่ค้า คหบดี แถวถนนตลาดจีน (กาดกองต้าในปัจจุบัน) จำนวนมาก ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาบริเวณเกาะกลางที่แยกแม่น้ำออกสองแคว ซึ่งข้ามไปมาสะดวก และแยกออกไปเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับชุมชนค้าขาย ประมาณปี พ.ศ. 2427-2430 แต่ด้วยแม่น้ำวังท่วมล้นตลิ่งทุกปีทำให้น้ำพาดินทรายมาทับถมสูงขึ้นริมตลิ่งเริ่มตื้นเขินจนผืนดินที่เป็นเกาะกลายเป็นผืนเดียวกับแผ่นดินต่อเนื่องกัน วัดเกาะจึงไม่ได้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำวังเหมือนเดิม

 • Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด
  1. อุโบสถลักษณะไทยภาคกลาง และหอพระนอน
  2. จิตรกรรมฝาผนังฝีมือ ครูปวน สุวรรณสิงห์ (ป.สุวรรณสิงห์)
  3. สถาปัตยกรรมเจดีย์รูปแบบพม่า
  4. ศาลาการเปรียญ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง
  5. พระไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยน้ำมา