เรื่องบะเก่าชาวกองต้า _der

“ทดสอบเด๋อ” ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “เรื่องบะเก่าชาวกองต้า” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์” (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable City) ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของ “ชุมชนกาดกองต้า” ชุมชนเก่าแก่ที่รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความหลากหลายของวิถีชีวิต ตลอดจนเป็นชุมชนที่มีศักยภาพความพร้อมเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับจุดประกายการขับเคลื่อนเมืองลำปางสู่เมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ ภายในงาน ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าชุดโครงการวิจัยและหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวแนะนำถึงที่มาที่ไป พร้อมขยายความเข้าใจให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก คุณพจนารถ พัฒนานุกูล ประธานชุมชนกาดกองต้าและหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำคัญของนิทรรศการครั้งนี้ ขึ้นมากล่าวเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมล้อมวงเสวนาในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กาดกองต้า” ซึ่งเชิญตัวแทนชาวชุมชน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และสมาชิกครอบครัวคนกองต้าดั้งเดิม มาร่วมแบ่งปันเรื่องเล่ากองต้าในความทรงจำ มุมมองความประทับใจที่มีต่อชุมชน และแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนากองต้าในอนาคต พร้อมชวนผู้เข้าร่วมงานเดินชมนิทรรศการภาพถ่ายผู้คนและชุมชนกองต้า ที่รวบรวมภาพถ่ายโบราณจากการทำงานร่วมกันของตัวแทนชาวกองต้า คนลำปางรุ่นใหม่ และคณะนักวิจัยจากชุดโครงการวิจัยกลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลจาก “น้องชาม” มาสคอตโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกันมากมาย เมื่อวันที่ […]

ddmy

November 30, 2020

Dummy Content 06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac ipsum leo. Suspendisse porttitor leo eget velit varius, a vestibulum lorem gravida. Duis vitae imperdiet orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et […]

ddmy

November 5, 2020

Dummy Content 05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac ipsum leo. Suspendisse porttitor leo eget velit varius, a vestibulum lorem gravida. Duis vitae imperdiet orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et […]

ddmy

November 5, 2020

Dummy Content 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac ipsum leo. Suspendisse porttitor leo eget velit varius, a vestibulum lorem gravida. Duis vitae imperdiet orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et […]

ddmy

November 5, 2020

Dummy Content 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac ipsum leo. Suspendisse porttitor leo eget velit varius, a vestibulum lorem gravida. Duis vitae imperdiet orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et […]

ddmy

November 5, 2020

Dummy Content 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac ipsum leo. Suspendisse porttitor leo eget velit varius, a vestibulum lorem gravida. Duis vitae imperdiet orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et […]

ddmy

November 5, 2020

Dummy Content 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ac ipsum leo. Suspendisse porttitor leo eget velit varius, a vestibulum lorem gravida. Duis vitae imperdiet orci. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et […]

ddmy

November 5, 2020

Lampang Creative Lab Opening

บรรยากาศกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ “ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab)” ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab)” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable City)” ที่จะมาส่งมอบความสุข จุดประกายแรงบันดาลใจ ไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนลำปาง สู่เมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ของคนลำปาง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนั้นยังมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ” โดย ผู้ช่วยศาสตราฐารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเรื่อง “โอกาสของเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และการร่วมกันก้าวเพื่อพัฒนาและยกระดับเมือง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา […]

ddmy

November 3, 2020

ของดีคัดสรร by ท่ามะโอ

จัดประชุมระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “ของดีคัดสรร by ท่ามะโอ” “โครงการพัฒนาต้นแบบพื้นที่น่าอยู่สร้างสรรค์” ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยกลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable City)” นำโดย ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสามารถ สุวรรณรัตน์ นักวิจัยในโครงการฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ของดีคัดสรร by ท่ามะโอ” โดยให้ผู้เข้าร่วมเสนอสถานที่ อาหาร สิ่งที่ประทับใจ ซึ่งมีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการพิจารณา ได้แก่ Highlight >> ภูมิใจที่จะได้แนะนำ Unseen >> ความงามและเสน่ห์ที่ซ่อนเร้น Identity >> อัตลักษณ์ = น่าจดจำ  Creative & Culture >> สร้างสรรค์ / วัฒนธรรม / น่าอยู่ Good […]

ddmy

November 3, 2020

เรื่องบะเก่าชาวกองต้า

“เรื่องบะเก่าชาวกองต้า” ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “เรื่องบะเก่าชาวกองต้า” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์” (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable City) ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของ “ชุมชนกาดกองต้า” ชุมชนเก่าแก่ที่รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความหลากหลายของวิถีชีวิต ตลอดจนเป็นชุมชนที่มีศักยภาพความพร้อมเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับจุดประกายการขับเคลื่อนเมืองลำปางสู่เมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ ภายในงาน ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าชุดโครงการวิจัยและหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวแนะนำถึงที่มาที่ไป พร้อมขยายความเข้าใจให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก คุณพจนารถ พัฒนานุกูล ประธานชุมชนกาดกองต้าและหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำคัญของนิทรรศการครั้งนี้ ขึ้นมากล่าวเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมล้อมวงเสวนาในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กาดกองต้า” ซึ่งเชิญตัวแทนชาวชุมชน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และสมาชิกครอบครัวคนกองต้าดั้งเดิม มาร่วมแบ่งปันเรื่องเล่ากองต้าในความทรงจำ มุมมองความประทับใจที่มีต่อชุมชน และแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนากองต้าในอนาคต พร้อมชวนผู้เข้าร่วมงานเดินชมนิทรรศการภาพถ่ายผู้คนและชุมชนกองต้า ที่รวบรวมภาพถ่ายโบราณจากการทำงานร่วมกันของตัวแทนชาวกองต้า คนลำปางรุ่นใหม่ และคณะนักวิจัยจากชุดโครงการวิจัยกลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลจาก “น้องชาม” มาสคอตโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกันมากมาย เมื่อวันที่ […]

ddmy

November 3, 2020