ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 15 วัดท่ามะโอ

“วัดท่ามะโอ“ วัดท่ามะโอ วัดท่ามะโอ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 โดยพ่อเลี้ยงหม่องจันโอง ต้นตระกูลจันทร์วิโรจน์ ชาวพม่าที่เข้ามาประกอบอาชีพพ่อค้าไม้ในจังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นผู้มีความเลื่อมใส ศรัทธาในพระศาสนา จึงได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดท่ามะโอ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการเรียนบาลีใหญ่ ซึ่งท่านพระอาจารย์ อู ธัมมานันทะ ธัมมาจริยะ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ได้วางรากฐาน และเปิดสำนักบาลีสอนบาลีใหญ่ จนถึงปัจจุบันยังมีการเรียนการสอนอยู่ ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นศิลปะพม่าที่น่าสนใจ อาทิ พระอุโบสถที่สร้างด้วยปูนทั้งหลัง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะพม่าปางมารวิชัย เป็นอาคารที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติวัดท่ามะโอ และประวัติของท่านอาจารย์อู ธมฺมานนฺทะ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ พระวิหารเป็นศิลปะพม่า พระเจดีย์เป็นศิลปะผสมผสานล้านนากับพม่า กุฏิไม้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะพม่า และอัฐิของหลวงพ่อพระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สานธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ รูปที่ 4 ผู้วางรากฐานการเรียนการสอนบาลีใหญ่ Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด ชมศิลปะพม่า ผสมผสานกับศิลปะล้านนา เป็นสถานที่ศึกษาบาลีใหญ่ที่มีชื่อเสียง และทำการเรียนการสอนสำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนั่งรถม้าแวะชมความงามทางสถาปัตยกรรม และกราบนมัสการองค์พระประธาน

คูน คูน

December 3, 2020

ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 14 วัดเกาะวาลุการาม

“วัดเกาะวาลุการาม“ วัดเกาะวาลุการาม วัดเกาะวาลุการาม ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของจังหวัดลำปาง เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพ่อค้าแม่ค้า คหบดี แถวถนนตลาดจีน (กาดกองต้าในปัจจุบัน) จำนวนมาก ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาบริเวณเกาะกลางที่แยกแม่น้ำออกสองแคว ซึ่งข้ามไปมาสะดวก และแยกออกไปเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับชุมชนค้าขาย ประมาณปี พ.ศ. 2427-2430 แต่ด้วยแม่น้ำวังท่วมล้นตลิ่งทุกปีทำให้น้ำพาดินทรายมาทับถมสูงขึ้นริมตลิ่งเริ่มตื้นเขินจนผืนดินที่เป็นเกาะกลายเป็นผืนเดียวกับแผ่นดินต่อเนื่องกัน วัดเกาะจึงไม่ได้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำวังเหมือนเดิม Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด อุโบสถลักษณะไทยภาคกลาง และหอพระนอน จิตรกรรมฝาผนังฝีมือ ครูปวน สุวรรณสิงห์ (ป.สุวรรณสิงห์) สถาปัตยกรรมเจดีย์รูปแบบพม่า ศาลาการเปรียญ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง พระไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยน้ำมา

คูน คูน

December 3, 2020

ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 13 มีใจสเปซ

“Mee Jai Space“ มีใจสเปซ มีใจสเปซ (Mee Jai Space) พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองลำปาง ในบรรยากาศใต้ร่มต้นฉำฉาริมน้ำวังใจกลางชุมชนท่ามะโอ มีใจสเปซเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนพ้องที่มีใจอยากร่วมกันสร้างพื้นที่สรา้งสรรค์ให้กับเมือง โดยอาศัยการรวมตัวกันของกลุ่มธุรกิจกับสินค้าโฮมเมด และแฮนเมด เช่น เบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของที่ระลึก ต้นไม้ และงานฝีมือ ฯลฯ ผนวกรวมเข้ากับการเปิดพื้นที่ให้คนลำปางมาร่วมทำกิจกรรม จำหน่ายสินค้า มาเล่น มาเรียนรู้ด้วยกันในบรรยากาศที่สบาย เป็นมิตร มีพื้นที่สำหรับครอบครัวได้มาใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน พื้นที่สำหรับเด็กๆ ในการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด บ่อทราย ลานมีใจซึ่งจะมีกิจกรรมสนุกๆ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างหลากหลาย เช่น รถอ่านฉัน ร้อยลูกปัด ห้องชมภาพยนตร์ของเด็กๆ แต่งหน้าไอศกรีม ปีนต้นไม้อย่างปลอดภัย การตกแต่งโยเกิร์ต ทำเจลล้างมือ ทำสื่อสร้างสรรค์ ทำงานศิลปะ ฯลฯ ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด ช้อป […]

คูน คูน

December 3, 2020

ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 12 ถนนสายวัฒนธรรม

“ถนนสายวัฒนธรรม“ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เป็นถนนที่มีความสวยงาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ แต่เดิมถนนสายนี้เคยเป็นแนวกำแพงเมืองเดิมที่เชื่อมต่อระหว่างกำแพงเมืองเขลางค์นคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 บ้านเรือนบริเวณนี้หลายหลังยังเป็นบ้านเรือนไทยสมัยโบราณ อิงแอบอยู่ท่ามกลางกลุ่มไม้ใหญ่ ในทุกวันศุกร์จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ถนนคนเดินกาดหมั้วคัวแลง ตั้งแต่เวลา 16.30-21.00 น. จำหน่ายสินค้าของคนพื้นเมือง เช่น เสื้อผ้า ของสะสม ของเก่า ของหายาก งานฝีมือ เครื่องดื่ม ขนมของกินพื้นเมืองตลอดสองข้างทาง และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชม เหมาะกับการเดินเล่น ชมกู่เจ้าย่าสุตา (ซุ้มประตูโขง) ถนนสายวัฒนธรรมจึงเป็นอีกกิจกรรม Highlight ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด ชิม ช้อป ชม สินค้าของท้องถิ่น เช่น เสื้อผ้า ของสะสม ของเก่า ของหายาก งานฝีมือ อาหาร เครื่องดื่ม เมนูของกินท้องถิ่นตลอดสองข้างทาง และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง นั่งรถม้าชมบรรยากาศเมืองเก่า บ้านเรือนไทยสมัยโบราณ ในบรรยากาศ […]

คูน คูน

December 3, 2020

ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 11 วัดประตูป่อง

“วัดประตูป่อง“ วัดประตูป่อง วัดประตูป่อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2120 ส่วนเจดีย์และวิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยเจ้าญาณรังสี ผู้ครองนครลำปาง เนื่องจากตัววัดสร้างตรงตำแหน่งประตูเมืองเก่าลำปางจึงได้ชื่อว่า “วัดประตูป่อง” โบสถ์เป็นฝีมือช่างสิบสองปันนา มีศิลปะลายจีนผสม สิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ประตูเมืองโบราณและซากหอรบสมัยพระยากาวิละครองนครลำปางซึ่งเป็นปราการต่อสู้ทัพพม่าครั้งสำคัญ เมื่อปี พ.ศ. 2330 ในฝั่งเมืองด้านเหนือนี้เป็นที่ตั้งค่ายพม่าที่ยกพลมาล้อมเมือง ปูชนียสถานที่สำคัญคือวิหารศิลปกรรมล้านนาแบบปิด หลังคาด้านหน้าซ้อน 3 ชั้น ด้านหลังซ้อน 2 ชั้น หน้าบันของวิหารเป็นไม้แกะสลักลวดลายปิดทองประดับกระจกแบบล้านนา ด้านหน้าบันไดขึ้นวิหารมีรูปมกรคายนาค และรูปปั้นสิงห์ที่ดูแปลกตา ฝาผนังภายในวิหารงดงามด้วยภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือจิตรกรร่วมสมัยที่ใช้สีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวของป๋าเวณีสิบสองเดือน (ประเพณีสิบสองเดือน) ของชาวล้านนา และภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเหนือที่น่าสนใจ เปิดให้เข้าชม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด ชมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมล้านนาของลำปาง เช่น ซุ้มประตูวัดที่มีความงดงามด้วยลาย ปูนปั้นที่อ่อนช้อย หาชมได้ยากยิ่ง ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวของป๋าเวณีสิบสองเดือน (ประเพณีสิบสองเดือน) […]

คูน คูน

December 3, 2020

ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 10 ร้าน โจโจ้ คอฟฟี่ อาร์ต

“Jojo’s Coffee Art“ ร้าน โจโจ้ คอฟฟี่ อาร์ต โจโจ้ คอฟฟี่ อาร์ต ร้านกาแฟสไตล์ Art Gallery ในบ้านของพี่แอ๊ด จันทรา แสงอาทิตย์ ณ ชุมชนท่ามะโอ ภายในร้านตกแต่งด้วยผลงานศิลปะของพี่แอ๊ด เจ้าของร้าน จัดแสดงหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้สนใจงานศิลปะได้รับชมผลงานภาพวาดใหม่ๆ อยู่เสมอ ก่อนจะเปิดเป็นร้านกาแฟ บ้านหลังนี้เคยเปิดสอนงานศิลปะมาก่อน และปรับพื้นที่บางส่วนให้เป็นบาร์กาแฟสำหรับนั่งดื่มกาแฟและคุยงานกับลูกค้าที่มาติดต่องานศิลปะ ต่อมาเริ่มมีลูกค้าทั่วไปเข้ามาดื่มกาแฟที่ร้านจำนวนมากขึ้น จึงปรับพื้นที่ให้เป็นร้านกาแฟ ที่นอกจะมีงานศิลปะให้ชมแล้ว อีกจุดเด่นของร้านโจโจ้ฯ คือเมล็ดกาแฟที่เบลนด์ด้วยสูตรเฉพาะทำให้ได้รสชาติที่แตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ของร้าน ความโดดเด่นของรสชาติ ทำให้ทุกวันนี้โจโจ้ฯ มีลูกค้าประจำมากมาย และใครที่ต้องการลิ้มลองรสชาติใหม่ๆ ยังสามารถนำเมล็ดกาแฟจากที่ต่างๆ มาให้ทางร้านเบลนด์ขึ้นมาใหม่ หรือนำมาผสมกับเมนูอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้าน ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องศิลปะความคิดสร้างสรรค์ และรสชาติของกาแฟ Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด การเบลนด์กาแฟตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการ ภาพวาดผลงานศิลปะ ที่นำมาตกแต่ร้านสไตล์ Art Gallery ขนมที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เค้กมะพร้าวอ่อนชีสเค้ก และบานอฟฟี่

คูน คูน

December 3, 2020

ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 9 บ้านม้าท่าน้ำ

“บ้านม้าท่าน้ำ“ บ้านม้าท่าน้ำ บ้านม้าท่าน้ำ พื้นที่สร้างสรรค์ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบริมน้ำวัง ภายใต้บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของวิถีรถม้าลำปาง เช่น การใช้รถม้า การขี่ม้า การตีเกือกม้า การเพ้นท์ลายบนเกือกม้า การสานตาข่ายดักฝันบนเกือกม้า เป็นต้น รวมทั้งเรื่องราวองค์ความรู้ศาสตราวุธโบราณล้านนา การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ซึ่งเป็นการอวดเชิงการต่อสู้ในยามศึกสงคราม สันนิษฐานว่า ก่อนการรบบรรดาแม่ทัพนายกองจะจัดให้มีการฟ้อนอวดลายการต่อสู้ หรือยั่วโทสะคู่ต่อสู้ และเป็นการสร้างความฮึกเหิมก่อนที่จะเข้าโรมรันกัน เรียกว่า “เจิงหน้าทัพ” เป็นการฟ้อนที่ครบเครื่องทั้งความแข็งแรง และความสวยงาม การสาธิตวิถีรถม้าลำปาง และองค์ความรู้ศาสตราวุธล้านนา ดำเนินการให้ความรู้โดยครูบั๊มพ์ ว่าที่ร้อยเอกสุพจน์ ใจรวมกูล บ้านม้าท่าน้ำเปิดให้เข้าชมทุกวัน และใครที่มาเที่ยวลำปางแบบหมู่คณะ แล้วอยากนั่งรถม้าสามารถติดต่อที่นี่ได้เลย Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด นั่งรถม้าชมเมืองเก่า สืบสานตำนานเมืองลำปาง ขี่ม้าเลาะริมน้ำชมบรรยากาศสายน้ำวัง สาธิตการตีเกือกม้า ทำ Workshop ร่วมกัน เพ้นท์ลายบนเกือกม้า และสานตาข่ายดักฝันบนเกือกม้านำโชค สาธิตการฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้

คูน คูน

December 3, 2020

เรื่องบะเก่าชาวกองต้า_KK

“KKKKKK“ ภายในงาน ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าชุดโครงการวิจัยและหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวแนะนำถึงที่มาที่ไป พร้อมขยายความเข้าใจให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก คุณพจนารถ พัฒนานุกูล ประธานชุมชนกาดกองต้าและหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำคัญของนิทรรศการครั้งนี้ ขึ้นมากล่าวเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมล้อมวงเสวนาในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กาดกองต้า” ซึ่งเชิญตัวแทนชาวชุมชน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และสมาชิกครอบครัวคนกองต้าดั้งเดิม มาร่วมแบ่งปันเรื่องเล่ากองต้าในความทรงจำ มุมมองความประทับใจที่มีต่อชุมชน และแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนากองต้าในอนาคต พร้อมชวนผู้เข้าร่วมงานเดินชมนิทรรศการภาพถ่ายผู้คนและชุมชนกองต้า ที่รวบรวมภาพถ่ายโบราณจากการทำงานร่วมกันของตัวแทนชาวกองต้า คนลำปางรุ่นใหม่ และคณะนักวิจัยจากชุดโครงการวิจัยกลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลจาก “น้องชาม” มาสคอตโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกันมากมาย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง. ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “เรื่องบะเก่าชาวกองต้า” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์” (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable […]

คูน คูน

November 30, 2020