พลเมืองลำปางสร้างสรรค์

หลักสูตรการพัฒนาพลเมืองลำปางสร้างสรรค์


“หลักสูตรการพัฒนาพลเมืองทั้ง 5 หลักสูตร จะเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาเพื่อใช้กับประชากรกลุ่มอื่น ๆ หรือพื้นที่อื่น ๆ ได้ในอนาคต”
QR-Code

รวมหลักสูตรการพัฒนาพลเมืองลำปางสร้างสรรค์

หลักสูตรการพัฒนารูปแบบบริการของรถม้าลำปางสร้างสรรค์

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ด้านการตลาดบนสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

หลักสูตรบุคลากรลำปางสร้างสรรค์ สานฝันสู่…ลำปาง-เรียนรู้-น่าอยู่-ยั่งยืน

หลักสูตรการสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ (Event) จากต้นทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน

หลักสูตรเมนูลับกาดกองต้า(Reskill) และ การเพิ่มมูลค่าอาหารเฉพาะถิ่นให้เป็นเมนูสร้างสรรค์ (Upskill)