ของดีคัดสรร by ท่ามะโอ

จัดประชุมระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ
“ของดีคัดสรร by ท่ามะโอ”

“โครงการพัฒนาต้นแบบพื้นที่น่าอยู่สร้างสรรค์” ภายใต้ “ชุดโครงการวิจัยกลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable City)” นำโดย ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสามารถ สุวรรณรัตน์ นักวิจัยในโครงการฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ของดีคัดสรร by ท่ามะโอ” โดยให้ผู้เข้าร่วมเสนอสถานที่ อาหาร สิ่งที่ประทับใจ ซึ่งมีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการพิจารณา ได้แก่

  1. Highlight >> ภูมิใจที่จะได้แนะนำ
  2. Unseen >> ความงามและเสน่ห์ที่ซ่อนเร้น
  3. Identity >> อัตลักษณ์ = น่าจดจำ 
  4. Creative & Culture >> สร้างสรรค์ / วัฒนธรรม / น่าอยู่
  5. Good & Great >> ดีเยี่ยม / อร่อย / คุ้มค่า / ไม่ควรพลาด 

หลังจากที่ผู้เข้าร่วมได้เสนอของดีกันเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดวงสนทนาจัดกลุ่มของดีคัดสรรและบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดการจัดทำกิจกรรมทดลองในงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงล้านนา ก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมในช่วงฤดูหนาวนี้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab)